Historiikki

Vuoden 1978 syyskesällä joukko kuvataiteen ystäviä alkoi miettiä miten kuvataiteen harrastajien asemaa saataisiin parannettua Kuopiossa. Noin puolen vuoden kuluttua kokoonnuttiin virallisemmin yhteen ja Kuvataiteen harrastajat sai alkunsa 4.5.1979 Kuopion hotelli Cumuluksessa. Yhdistys rekisteröintiin 24.11.1980 Kuvataiteen Harrastajat ry:ksi.

Jo perustavassa kokouksessa oli läsnä yli viisikymmentä henkilöä, ja Kuvataiteen Harrastajien toiminta oli heti alusta alkaen vilkasta. Kursseja ja näyttelyjä järjestettiin rivakasti. Aluksi jouduttiin
kokoontumaan kaupungin kouluilla, mutta pian yhdistys sai kulttuurilautakunnan myötävaikutuksella käyttöönsä linja­autoaseman vastapäisen väestönsuojan. Nämä toimitilat tullaan myöhemmin tuntemaan ”Luolana”.

Kesänäyttely – jonka järjestäminen on myöhemmin yhdistyksen joka kesäinen perinne – järjestettiin heti ensimmäisenä toimintavuonna. Vuodesta 1983 alkaen yhdistys alkoi järjestää kesänäyttelyjään Kuopion satamassa Tullimakasiinin tiloissa. Nämä olivat yhdistyksen kultaisia vuosia. Esimerkiksi vuonna 1984 näyttelyssä kävi tuhansia vieraita.

Vuonna 1994 Tullimakasiinit otettiin laajamittaisesti ravintolakäyttöön. Yhdistyksen piti näin ollen etsiä kesänäyttelyilleen uudet tilat. Jälleen turvauduttiin kouluihin. Lyseolla tai Snellmanin koululla oli Kuvataiteen harrastajien näyttely miltei jokakesäinen näky aina seuraavalle vuosituhannelle asti.

Yhdistyksen yhteisten näyttelyiden ohella jäsenet ovat järjestäneet ahkerasti myös omia näyttelyitään. Näissä kuvataidetta on tuotu myös perinteisten kuvataiteen foorumeiden ulkopuolelle kuten kahviloihin, ravintoloihin, kirjastoihin – ja jopa parkkihalliin. Yhdistyksen sisällä on muodostunut myös pienempiä ryhmittymiä. Ainakin Ars Marras, Mustat näpit, Q­ryhmä ja Art­8 ovat tulleet aikojen saatossa tutuiksi kuvataidetta aktiivisesti seuraaville Pohjois­-Savossa ja muuallakin Suomessa.

Myös kurssien järjestäjänä yhdistys on ollut aktiivinen läpi toimintavuosiensa. Kursseilla on opiskeltu muun muassa öljyväri­, vesiväri­ ja temperamaalausta, metalligrafiikkaa, puupiirrosta, betoninveistoa, kierrätystaidetta, värioppia, taidehistoriaa… Niin näyttelyiden kuin kurssienkin kohdalla yhdistys on tehnyt yhteistyötä paikallisten taiteen ammattilaisten kanssa. Yhdistyksen kaksikymmenvuotisjuhlanäyttelyn jurytti Ars Fennica palkittu Pauno Pohjolainen, ja muun muassa Pentti Meklin, Jaakko Rönkkö ja Tuija Suutari ovat toimineet opettajina tai juryttäjinä yhdistyksen muissa tapahtumissa.

Vuonna 2008 yhdistys toteuttaa pitkään hautomansa nimi­ ja sääntömuutoksen. Keväällä yhdistyksen uudeksi nimeksi rekisteröidään Kuvataideseura Arttiimi ry. Nimi juontaa juurensa Kuvataiteen harrastajat ry:n tiedotuslehteen – nimeltään Arttiimi – joka on palvellut jäsenistöä tiedonjakokanavana sekä taiteen tekemiseen ja kokemiseen liittyvien tuntemusten välittäjänä jo pitkän aikaa. Myös Luolan ”galleria ­osastoa” on kutsuttu Arttiimi ­galleriaksi. Näin valinta on luonnollinen, kun yhdistykselle etsitään nimeä, jossa sanaa harrastaja ei enää esiinny. Myös säännöistä poistetaan maininta siitä, että yhdistyksen jäsenet ovat nimenomaan kuvataiteen harrastajia.

Tällä eleellä ei niinkään pyritä ”nostamaan omaa häntää” ja määrittelemään yhdistyksen jäseniä ”oikeiksi” taiteilijoiksi, vaan pikemminkin houkuttelemaan yhdistyksen piiriin uusia osaajia myös taidetta ammattimaisemmin tekevien joukosta. Yhdistyksen tavoitteena on nyt tarjota puitteita kuvataiteen tekemiseen ja kokemiseen kaikille kuvataiteesta kiinnostuneille kuopiolaisille (ja lähiseudun asukkaille) koulutustaustasta ja taidoista riippumatta. Uudelleen nimettynä yhdistyksen on luonnollista kohdata tulevaisuuden haasteet myös uusia toimintatapoja pelottomasti suunnitellen. Toukokuun alussa 2008 yhdistys julkaisee Internet­sivustonsa ja muuttaa uusiin toimitiloihinsa Minna Canthin katu 4:än.

Minna Canthin katu 4:n kiinteistössä toimii myös luovan toiminnan keskus Mylly. Sen yhteyteen on kokoontunut käsityöläisiä, kulttuurituotannon ja media­alan yrittäjiä sekä kuopiolaisia ammattikuvataiteilijoita. Vaikka toimitilat ovat nyt totuttua pienemmät, Arttiimi on läsnä yhdessä kuopiolaisen kulttuurielämän solmukohdista. Hedelmällisen yhteistyötä aletaan virittelemää entistä hanakammin.

Paikalliset ammattitaiteilijat käyvät Kuvataideseura Arttiimin jäsenilloissa kouluttamassa ja antamassa palautetta. Erityisesti työhuonettaan yläkerrassa pitävistä taiteilijoista tulee tuttuja arttiimilaisten keskuudessa. Myös käsityöläisten kanssa ideoidaan uusia, esimerkiksi korutaiteeseen liittyviä projekteja. Erityisesti Kuopion Taiteiden Juhlan aikoihin Myllyn kiinteistö houkuttelee paljon vieraita, joista useimmat tutustuvat myös Kuvataideseura Arttiimin näyttelyihin.

Yhteistyökumppaneita ja uusia ideoita haetaan myös Myllyn ulkopuolelta. Eräs hieno projekti oli Savon ammatti-­ ja aikuisopiston erityistä tukea vaativien opiskelijoiden kanssa toteutettu näyttely. Arttiimilaiset kävivät ensi pitämässä heille parin päivän taidetyöpajan, jossa teoksia työstettiin. Sitten niistä pystytettiin Arttiimin toimitilaan näyttely. Tuloksena oli välittömien ja rohkeasti eri materiaaleja yhdistelevien teoksien kokonaisuus, jonka järjestämisestä opiskelijat saivat myös kaipaamaansa työharjoittelukokemusta. Uusiin suuntiin kulkemisesta on hyvä esimerkki myös asunnottomien yönä toteutettu installaatio Kuopion torille. Tässä yhteistyökumppanina toimi kuopiolainen asunnottomien asiaan ajava yhdistys.

Perinteinen Kuvataideseura Arttiimin kesänäyttely päätetään siirtää omiin toimitiloihin. Vaikka tila onkin pieni, näyttely saa nostetta kesäisin satama­alueella pidetystä Taidetori­tapahtumasta. Toimitila on myös yksittäisten jäsenien näyttelykäytössä, ja siellä pidetään jonkin aikaa viikonloppuisin auki olevaa vapaaseen ripustukseen perustuvaa taidesalonkia, jossa kaikki halukkaat jäsenet saavat tuoda töitään esille ja myytäväksi.

Vuonna 2012 selviää, että Kuopion kaupunki alkaa kunnostaa verotoimistoa vastapäätä olevaa Voiportin kiinteistöä järjestötaloksi. Tämä tuntuu hyvältä toimintaympäristöltä yhä enemmän yleisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien projektien kanssa toimivalle Kuvataideseura Arttiimille,ja yhdistyksen toimitilat siirretään sinne. Muutto toteutui kesällä 2012, uuden tilan osoite on Tulliportinkatu 52, 3 krs . Myllyn talossa luodut arvokkaat kontaktit ja verkostot ovat edelleen olemassa.

Yhteistyössä